Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (PDF | 2 pagina's | 949 kB)