Stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland - rapportage

In dit onderzoek onderzochten we welke gedragsfactoren een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van thuiswerken. Dit deden we om meer inzicht te krijgen in psychologische drijfveren van mensen en verschillende doelgroepen, om zo te kunnen bepalen welke interventies passend zijn om het thuiswerken te stimuleren.

Stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland - rapportage (PDF | 57 pagina's | 8,0 MB)