Toelichting op stukken IRA bij deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

Toelichting op openbaargemaakte IRA-stukken bij deelbesluit 4 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Toelichting op stukken IRA bij deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol