3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan

Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek ‘veilig asbestsanering op hoogte’ en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het verzoek is op 3 juli 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 december 2023 dit besluit genomen.

3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over asbestsanering en werkbak aan kraan