4e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek ‘veilig asbestsanering op hoogte’ en over werkbakken die aan een hijskraan hangen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

4e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan