Waar kan ik terecht met een klacht over mijn arbeidsomstandigheden?

Een klacht over uw arbeidsomstandigheden bespreekt u eerst met uw werkgever. Komt u er samen niet uit dan kan de arbodienst adviseren. Lost dit het probleem nog niet op? En bent u van mening dat de regels uit de Arbowetgeving niet of niet goed worden nageleefd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

1. Bespreek uw klacht met uw werkgever

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u uw werk gezond en veilig kunt uitvoeren. Maar het kan voorkomen dat u zich afvraagt of uw werkplek wel veilig is. Bijvoorbeeld als u op hoogte werkt.
U moet uw situatie dan in eerste instantie kenbaar maken bij uw werkgever. Samen probeert u tot een oplossing te komen.

Is er binnen het bedrijf waar u werkt een ondernemingsraad (OR)? Dan kunt u uw probleem ook bij hen melden.

2. Vraag uw arbodienst of arbodeskundige om advies

In de Arbowetgeving staat niet altijd precies omschreven welke regels gelden. Bijvoorbeeld wanneer het te koud is om te werken. Kunnen u en uw werkgever niet tot een oplossing komen? Dan kunt u advies vragen aan uw arbodienst of arbodeskundige. Zij geven een onafhankelijk advies waarmee u en uw werkgever het probleem op kunnen lossen.

3. Geen oplossing? Klacht bij Nederlandse Arbeidsinspectie

Is uw klacht nog (steeds) niet verholpen en u vindt dat de arboregels niet worden nageleefd? Dan kunt u uw klacht melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.