Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Met een OR hebben werknemers inspraak binnen de organisatie waarvoor zij werken. En kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie.