Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Bedrijven met minder dan 50 medewerkers hebben deze verplichting niet.

50 werknemers of meer: OR

Voor ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Heeft een ondernemer meer bedrijven? Dan moet elk bedrijf met minimaal 50 medewerkers een eigen OR hebben. Heeft de ondernemer meerdere bedrijven met elk minder dan 50  medewerkers? Dan mag dit 1 gemeenschappelijke OR zijn.
 

10 tot 50 werknemers: OR of PVT of PV

Voor ondernemingen of organisaties met 10 tot 50 medewerkers is een ondernemingsraad (OR) niet verplicht. Zij mogen deze wel instellen.
Is er geen OR? Dan kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) ingesteld worden. Vraagt de meerderheid van de werknemers om een PVT? Dan is een PVT verplicht. Een PVT moet minimaal 3 leden hebben.

Is er geen OR of PVT? Dan organiseert de ondernemer minimaal 2 keer per jaar een personeelsvergadering (PV). De ondernemer geeft het personeel tijdens een PV inspraak en informatie.