Wanneer mag ik mijn arbeidsplaats wijzigen?

U mag in overleg met uw werkgever (tijdelijk) uw arbeidsplaats wijzigen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u wilt thuiswerken. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen bij uw werkgever. Ook gelden voor u een aantal voorwaarden. Uw werkgever kan uw verzoek weigeren.

Let op bij telewerken over de grens

Telewerken buiten Nederland kan gevolgen hebben voor uw sociale verzekering. 
Voor 2 situaties zijn binnen Europa afspraken gemaakt:

  • u woont in een andere lidstaat van de EU/EER of Zwitserland. U telewerkt structureel voor een deel van uw werktijd vanuit uw woonland voor uw werkgever in Nederland; 
  • u werkt in Nederland en gaat tijdelijk vanuit een andere lidstaat van de EU/EER of Zwitserland telewerken voor uw werkgever in Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Verzoek tot wijziging arbeidsplaats

Voorwaarden om uw arbeidsplaats te kunnen wijzigen zijn:

  • U werkt bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U bent minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst. 
  • U doet uw verzoek schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. U noemt de gewenste ingangsdatum in uw verzoek.
  • U noemt de gewenste arbeidsplaats in uw verzoek. 
    Hier geeft u bijvoorbeeld aan dat u (gedeeltelijk of geheel) thuis of op een andere locatie wilt werken.

Let op: doet u een verzoek om uw arbeidsplaats te wijzigen om te kunnen zorgen voor uw kinderen jonger dan 8 jaar? Of om te kunnen mantelzorgen? Dan geldt de voorwaarde van minimaal 10 medewerkers niet.
Daarnaast kunt u in uw verzoek:

  • Ook de gewenste arbeidsduur en werktijden noemen. Als u dit wilt wijzigen kunt u hier ook aparte verzoeken voor indienen.
  • Verwijzen naar de Wet flexibel werken. Dit is de wet die u het recht geeft om uw arbeidsplaats aan te passen.

Past u uw arbeidsplaats tijdelijk aan? Dan kunt u aan het eind van de afgesproken periode weer op uw oorspronkelijke arbeidsplaats werken.

Reactie werkgever op uw verzoek

Uw werkgever moet met u overleggen over uw verzoek. Uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum moet uw werkgever schriftelijk reageren op uw verzoek. Gebeurt dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Let op: heeft uw werkgever uw verzoek goedgekeurd of geweigerd? Dan moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen. Dit geldt niet als u een verzoek doet om uw werktijden te wijzigen om te kunnen zorgen voor uw kinderen jonger dan 8 jaar. Of om te kunnen mantelzorgen.

Redenen om verzoek (gedeeltelijk) te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als de werksituatie niet veilig is.

Uw werkgever kan van uw wens afwijken en een andere spreiding van uren vaststellen. De redenen hiervoor moet uw werkgever schriftelijk met u delen.
Uw werkgever kan dit doen als de belangen voor het bedrijf redelijkerwijs groter zijn dan uw wens om op andere tijden te werken. Bijvoorbeeld als het bedrijf alleen voor u open zou moeten.