Wat moet ik doen als ik word ontslagen?

Bent u het niet eens met uw ontslag via UWV? Dan kunt u dit aanvechten via de kantonrechter. Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hoger beroep (en cassatie) instellen.

Ontslagprocedure UWV

De ontslagprocedure via UWV is alleen mogelijk bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever zegt uw arbeidsovereenkomst vervolgens op. Uw werkgever moet hierbij de opzegtermijn in acht nemen. Hiervan mag hij de proceduretijd bij UWV in mindering brengen. Wel moet altijd een maand opzegtermijn overblijven.

U kunt dit ontslag bij de kantonrechter aanvechten.

Ontslagprocedure kantonrechter

De ontslagprocedure via de kantonrechter is alleen mogelijk bij ontslag wegens andere redenen dan bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld, als de relatie tussen u en uw werkgever is verstoord, of als u onvoldoende functioneert. Ontslag gaat ook via de kantonrechter als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt die niet tussentijds kan worden opgezegd en u wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Transitievergoeding bij ontslag

U heeft recht op een vergoeding bij ontslag. Dit heet de transitievergoeding.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid werkgever

Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Hoger beroep en cassatie bij ontslag

Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hoger beroep (en cassatie) instellen.
Heeft de kantonrechter de opzegging in stand gelaten of uw arbeidsovereenkomst ontbonden? Dan zult u in afwachting van de procedure in hoger beroep wel al op zoek moeten gaan naar een andere baan.

WW-uitkering na ontslag

Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. UWV beoordeelt dit. Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Uitkering wegens betalingsonmacht

Bent u ontslagen omdat uw werkgever financiële problemen heeft? Dan kunt u recht hebben op een uitkering wegens betalingsonmacht. U kunt voor deze uitkering bij UWV terecht.