Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Vaak vindt ontslag plaats met wederzijds goedvinden. Komen u en uw werkgever er samen niet uit? Dan kan de werkgever u ontslaan via UWV of de kantonrechter. Dat is afhankelijk van het ontslag. U kunt ook zelf ontslag nemen. Meestal staan daarover regels in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn die voor u geldt.

Kabinet Rutte III: maatregelen ontslag en ontslagrecht

  • Herziening ontslagrecht

    Het kabinet wil het ontslagrecht herzien. Daarnaast wil het kabinet bijvoorbeeld ook dat werknemers al vanaf het begin van een arbeidsovereenkomst recht hebben op de transitievergoeding. 
  • Meer handhaving en fraudebestrijding ontslag

    Kabinet Rutte III wil doorgaan met het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Dit bestrijdt onder andere discriminatie bij zwangerschap.

Deze voornemens staan in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.