Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Vaak vindt ontslag plaats met wederzijds goedvinden. Komen u en uw werkgever er samen niet uit? Dan kan de werkgever u ontslaan via UWV of de kantonrechter. Dat is afhankelijk van het ontslag. U kunt ook zelf ontslag nemen. Meestal staan daarover regels in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn die voor u geldt.