Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden hun ontslag krijgen. Ook moeten deze werknemers in 1 werkgebied werken. Het maakt niet uit hoe de werkgever het ontslag regelt: via het UWV, de rechter of met wederzijds goedvinden. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag.

Collectief ontslag: bedrijfseconomische redenen

Een werkgever kan om bedrijfseconomische redenen collectief ontslag aanvragen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet hij ook het afspiegelingsbeginsel toepassen. Zo bepaalt de werkgever welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Of een andere ontslagvolgorde als dit in een cao staat en een cao-commissie het ontslag toetst.

Regels voor collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet de werkgever zich houden aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Zo moet de werkgever collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen.

Collectief ontslag: preventieve toets

Als er sprake is van ontslag zonder wederzijds goedvinden, toetst UWV of de cao-commissie het ontslag. Alleen bij tijdelijke arbeidscontracten zonder opzegmogelijkheid toetst de kantonrechter het ontslag. Blijkt achteraf dat de werkgever zich niet aan de verplichtingen uit de Wmco heeft gehouden? Dan kan de rechter het ontslag terugdraaien.