Documenten - Ontslag

89 documenten over Ontslag

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontwerpregeling met regels voor compensatie van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de...

Kamerstuk | 28-05-2018

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel houdende maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 28-05-2018

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel houdende maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Minister Koolmees (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel houdende...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2018

Antwoorden op Kamervragen over de sluiting van Siemens Hengelo

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Amhouch en Omtzigt (beiden CDA) over de sluiting van Siemens Hengelo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2018

Beantwoording Kamervragen over de aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over de aanhoudende...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2018

Kamerbrief initiatiefnota "Vast werk loont"

Minister Koolmees (SZW) geeft een reactie aan de Tweede Kamer op de initiatiefnota "Vast werk loont"  van de leden Van Kent,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2018

Kamerbrief onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz'

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer waarmee hij de Kamer het onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2018

Onderzoeksrapport 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz'

Rapport | 05-02-2018

Beantwoording Kamervragen over ontslag uit verantwoordingsorgaan

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Weyenberg (D66) over "ontslag uit...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-02-2018

Kamerbrief over een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de doelen die het kabinet wil...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2017