Documenten - Ontslag

104 documenten over Ontslag

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij rapport Inspectie SZW 'Ontslag aangevraagd en dan?'

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer het rapport van de Inspectie SZW 'Ontslag aangevraagd en dan?' aan. De brief en het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2018

Kamerbrief inzake compensatieregeling transitievergoeding ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel houdende maatregelen betreffende de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2018

Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontwerpregeling met regels voor compensatie van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de ...

Kamerstuk | 28-05-2018

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel houdende maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 28-05-2018

Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel houdende maatregelen m.b.t. de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Minister Koolmees (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel houdende maatregelen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2018

Ontslag aangevraagd en dan?

Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de uitvoering van de ontslagtoets door het ...

Kamerstuk | 01-05-2018

Antwoorden op Kamervragen over de sluiting van Siemens Hengelo

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Amhouch en Omtzigt (beiden CDA) over de sluiting van Siemens Hengelo.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2018

Onderzoeksrapport 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz'

Rapport | 05-02-2018

Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werknemers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen ...

Brochure | 24-05-2017

Wet werk en zekerheid: Ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract (factsheet voor werkgevers) - geldig tot 1-1-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen ...

Brochure | 24-05-2017