Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding (factsheet werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening moet houden als uw werkgever u wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werknemers over het nieuwe ontslagrecht.