Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Dit geldt ook als een klein bedrijf stopt doordat de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt.

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte. 

Voorwaarden compensatie bij langdurig zieke werknemer

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

De werkgever moet een aanvraag voor compensatie bij langdurig zieke werknemer uiterlijk 6 maanden na betaling van de volledige transitievergoeding indienen bij UWV.

UWV beoordeelt op grond van de aanvraag of een werkgever in aanmerking komt voor compensatie. En hoe hoog deze compensatie is.

Verplichtingen werkgever bij slapende dienstverbanden

Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is. Of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. Omdat er geen sprake is van ontslag, ontvangt de werknemer ook geen transitievergoeding. Dat wordt een slapend dienstverband genoemd.

Tijdens een slapend dienstverband houdt de werkgever wel een aantal verplichtingen. Zo moet hij er nog steeds voor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Als er passend werk beschikbaar komt, moet hij dat aanbieden aan de zieke werknemer. Ook moet de werkgever de zieke werknemer meetellen voor het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf tot 25 werknemers dat stopt doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, kan vanaf 1 januari 2021 via UWV compensatie krijgen voor betaalde ontslagvergoedingen. Het kabinet wil zo voorkomen dat kleine werkgevers of hun partners in deze situatie ongewenst privévermogen moeten aanspreken.

Voorwaarden compensatie bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf dat moet stoppen doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, komt in aanmerking voor compensatie als het voldoet aan de voorwaarden:

 • het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
 • het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen;
 • het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2021;
 • het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd.

Compensatie transitievergoeding bij ziekte kleine werkgever

Bedrijven met minder dan 25 werknemers die moeten sluiten doordat de werkgever ziek is, kunnen nog geen compensatie krijgen voor ontslagvergoedingen. De Rijksoverheid werkt hier nog aan. Het is nog onbekend wanneer deze regeling wel van start gaat.