Heb ik als zzp’er te maken met arboregels?

Als zzp’er bent u in de regel zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid tijdens het werk. Toch gelden er ook arboregels voor zelfstandigen.

Arboregels voor zelfstandigen

Is er sprake is van gevaarlijk werk? Dan heeft u als zzp’er te maken met de Arboregelgeving voor zzp'ers. Gevaarlijk werk houdt in dat de veiligheid of gezondheid van uzelf in gevaar is. Of die van anderen, zoals klanten of voorbijgangers.

Werkt u bijvoorbeeld op daken of steigers? Dan moet u maatregelen nemen om valpartijen te voorkomen. Denk hierbij aan leuningen plaatsen of veiligheidsgordels dragen.

Dezelfde arboregels voor zzp'er en werknemer

Voor zzp’ers en ‘gewone’ werknemers die op dezelfde plek werken, gelden dezelfde (arbo-)regels. Hiermee wil de overheid voorkomen dat zzp’ers en werknemers met elkaar gaan concurreren op arbeidsomstandigheden. Als voor zzp’ers minder arbo-regels gelden, zijn ze namelijk goedkoper.

Uitzondering Arbowet voor zzp’ers

Sommige regels die de Arbowet voorschrijft, gelden niet voor zzp’ers. Zo hoeft u geen risico-inventarisatie- en evaluatie (ri&e) te maken. Bij een ri&e vindt een onderzoek plaats of werk gevaar kan opleveren of schade veroorzaken.

Sancties bij overtreden arbo-regels zzp'er

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan maatregelen nemen tegen zzp'ers die de regels overtreden. Ook kan zij strafmaatregelen opleggen, zoals boetes.