Beslisnota bij Kamerbrief over wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding