Beslisnota bij appreciatie voorlopig akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij appreciatie voorlopig akkoord EU-Richtlijnvoorstel platformwerk