WAB: payrolling - informatie voor inleners

In deze factsheet wordt toegelicht wat er aan de inhuur van personeel verandert per 1 januari 2020 vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans en wat dit voor u als inlener betekent.

WAB: payrolling - informatie voor inleners (PDF | 2 pagina's | 139 kB)

Gesproken versie van de brochure

WAB: payrolling - informatie voor werknemers