WAB: payrolling - informatie voor werkgevers

In deze factsheet wordt toegelicht wat er verandert per 1 januari 2020 vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans en wat dit voor u als payrollwerkgever betekent.