WAB: payrolling - informatie voor werknemers

In deze factsheet wordt toegelicht wat er verandert per 1 januari 2020 vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans en wat dit voor u als payrollwerknemer betekent.