Taalaanbieders kunnen partner worden in het Taalakkoord

Taalakkoord ondertekend door 29 werkgevers

Op 27 januari hebben 29 werkgevers in het bijzijn van minister Asscher het Taalakkoord ondertekend. Deze koplopers, afkomstig uit verschillende branches (w.o. de rijksoverheid), zien elke dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen.

Taalaanbieders kunnen partner worden van het Taalakkoord

Het is de ambitie van de koplopers en het Ministerie van SZW dat eind dit jaar 300 werkgevers zich hebben aangesloten bij het Taalakkoord en aan de slag zijn met het verbeteren van de taalvaardigheid van hun medewerkers. Aanbieders van taaltraining, studie-, oefen- of cursusmateriaal, kunnen hier aan bijdragen door partner te worden van het Taalakkoord.

Partner worden is niet vrijblijvend

Om partner te kunnen worden moet een aanbieder de intentie van het Taalakkoord onderschrijven en haar ambitie concretiseren op twee fronten:

  • op welke manier gaat de aanbieder werkgevers interesseren voor taal op de werkvloer en het Taalakkoord – een activiteit die voor aanbieders in het verlengde ligt van de dagelijkse werkzaamheden;
  • en hoe gaat de aanbieder (daarnaast) op een creatieve manier haar energie en expertise inzetten voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid op de werkvloer en de groei en bloei van het Taalakkoord?

maar levert een aanbieder wel het een en ander op!

Een partnerschap van het Taalakkoord:

  • biedt kansen om het netwerk onder werkgevers uit te breiden en de dienstverlening en expertise op het gebied van taal te promoten;
  • genereert positieve publiciteit: iedere partner wordt met ambitiedocument en NAW gegevens vermeld op www.taalakkoord.nl (half maart online);
  • laat zien dat de aanbieder belangeloos energie en expertise investeert in dit belangrijke thema.

Geïnteresseerd om partner te worden?

Stuur dan een bericht naar postbustaalakkoord@minszw.nl met daarin een eerste concrete omschrijving van uw ambitie en een korte profielschets van uw bedrijf. Zodra de website online is kunt u zich ook via de website aanmelden als geïnteresseerde voor het partnerschap.