Kennisdocument payrolling in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab treden per 1 januari 2020 in werking.

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot payrolling.

Kennisdocument payrolling in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (PDF | 2 pagina's | 47 kB)