Handreiking Contracting, uitzending of payrolling?

Deze handreiking is bedoeld om ondernemingen en werknemers handvatten te bieden bij het maken van onderscheid tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, zoals uitzending of payrolling.

Handreiking Contracting, uitzending of payrolling? (PDF | 6 pagina's | 67 kB)