Hoe krijg ik inkomen als mijn werkgever financiële problemen heeft?

Als uw werkgever financiële problemen heeft, is er een grote kans dat het bedrijf failliet gaat en mogelijk wordt of bent u ontslagen. U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van het UWV als uw werkgever hierdoor uw loon niet meer kan betalen. De tegemoetkoming heet een uitkering wegens betalingsonmacht. Na de uitkering kunt u eventueel een WW-uitkering krijgen.

Wanneer uitkering wegens betalingsonmacht

U kunt de uitkering in de volgende situaties krijgen:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarnaast wijst hij een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Uw werkgever kan niet meer uit de problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Hierbij moet het volgende gelden:
  • Er is geen uitzicht op loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • De rechter heeft geen uitspraak gedaan over de financiële problemen van uw werkgever.

Vergoedingen betalingsonmacht werkgever

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan keert het UWV uit wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Het gaat dan om:

 • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, 13e maand, adv-dagen.
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum.

Aanvragen uitkering UWV

Als er sprake is van blijvende betalingsonmacht bij uw werkgever, dan neemt het UWV contact met u op. UWV nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst. Op de informatiebijeenkomst wordt uitgelegd hoe u de uitkering wegens betalingsonmacht kunt aanvragen. Ook krijgt u informatie die u helpt bij het invullen van het aanvraagformulier. Na de informatiebijeenkomst kunt u de uitkering wegens betalingsonmacht online aanvragen.