Mag ik worden ontslagen als ik ziek of arbeidsongeschikt ben?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Wel ontslag tijdens de eerste 2 jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid

In de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u ontslag krijgen in de volgende gevallen:

  • Ziek na ontslagvergunning UWV

    Bent u pas ziek bent geworden nadat uw werkgever een verzoek om toestemming voor ontslag aan UWV heeft gedaan? Of nadat uw werkgever de kantonrechter heeft verzocht uw tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid te ontbinden? Dan kunt u wel ontslag krijgen. Uw ziekte was dan niet de reden voor uw ontslag.
  • Onvoldoende medewerking aan uw re-integratie

    Werkt u volgens UWV niet of onvoldoende mee aan uw re-integratie? Dan kunt u binnen 2 jaar ontslag krijgen. Bijvoorbeeld als u niet meewerkt aan omscholing of geen ander passend werk wilt gaan doen.

Regelmatig ziek en ontslag

Bent u langere tijd regelmatig ziek thuis? En heeft dit onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering bij uw werkgever? Dan mag uw werkgever u ontslaan. Bijvoorbeeld omdat door uw ziekte het werk van uw collega’s of het productieproces onder druk komt te staan. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • U bent met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.
  • Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van uw werkgever voor arbeidsomstandigheden.
  • De verwachting is dat u binnen 26 weken uw werk niet in aangepaste vorm kunt uitvoeren.

De kantonrechter beoordeelt of uw werkgever u om deze reden mag ontslaan. Uw werkgever moet over een deskundigenverklaring van het UWV beschikken.