Moet ik vakantiedagen inleveren tegen ziektedagen of bijzonder verlof?

Uw werkgever mag u alleen vragen om bovenwettelijke (extra) vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren met u afspreken. Bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Verlofdagen inruilen voor ziektedagen

Is er geen schriftelijke afspraak over verlofdagen inruilen voor ziektedagen? Dan kan uw werkgever u alleen met uw toestemming bovenwettelijke vakantiedagen laten ruilen tegen ziektedagen. Stemt u niet toe? Dan heeft u recht op loondoorbetaling tijdens uw ziekte.

Vakantiedagen zijn bovenwettelijk als zij bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Vakantiedagen inleveren voor bijzonder verlof

Heeft u bijzonder verlof opgenomen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing? Dan kan uw werkgever u achteraf vragen vakantiedagen in te leveren. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag hiervoor alleen bovenwettelijke vakantiedagen uit het lopende jaar en het jaar hiervoor gebruiken.