Wat gebeurt er als ik als tijdelijke medewerker ziek word?

Als u als tijdelijke medewerker ziek wordt, betaalt uw werkgever uw loon maximaal 2 jaar door. Als u langer dan 6 weken ziek bent, dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op.

Doorbetalen loon bij ziekte tijdelijke werknemer

Heeft u een tijdelijk contract en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever u maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan uw tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over. Dit gebeurt vanaf de datum dat het contract afloopt tot de termijn van maximaal 2 jaar is bereikt. Het UWV is in dat geval ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Re-integratie bij langdurende ziekte tijdelijke werknemer

Bent u langer dan 6 weken ziek  tijdens uw tijdelijke contract? Dan stelt u samen met uw werkgever een re-integratieverslag op. Dit verslag is nodig als u een Ziektewetuitkering bij het UWV aanvraagt. In het verslag staat wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Lees meer over re-integreren tijdens uw ziekte op de website van het UWV.

Vindt het UWV dat u of uw werkgever onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan? Dan kan het UWV een maatregel opleggen. Het UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op de werkgever. Of de werknemer krijgt een lagere Ziektewetuitkering.