Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.

Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. Een motivatie in het contract moet duidelijk maken waarom sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Zonder deze motivering is het beding niet geldig. 

Het kabinet wil meer duidelijkheid over wanneer er wel of wanneer geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. Daarvoor moet de wet wel worden veranderd. De verwachting is dat een wijzigingsvoorstel hiervoor voor 2024 ter internetconsultatie zal worden aangeboden.