WW-premie naar type contract

De werkgever betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. 

Werkgever betaalt lage WW-premie

De werkgever betaalt de lage WW-premie als:

  • de werknemer een vast contract heeft. Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.
  • de werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per 4 weken) of 52 uur (per maand) betaalt krijgt.
  • de werkgever een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet een datum hebben en in de administratie van de werkgever staan.
  • de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer betaalt de werkgever dan de lage WW-premie.

Hoge WW-premie bij andere dienstverbanden

Voor alle andere dienstverbanden anders dan het contract voor onbepaalde tijd betaalt een werkgever de hoge premie. Bijvoorbeeld bij een overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst.

Verschil hoge en lage WW-premie

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 %. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt de premiepercentages jaarlijks vast.

Herzien van de lage WW-premie

In 2 gevallen betaalt een werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie:

  • als de arbeidsovereenkomst binnen 2 maanden na start  van de dienstbetrekking eindigt;
  • als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in het contract staat. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor 20 uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt.

Loonaangifte

Meer informatie over de loonaangifte staat op de website van de Belastingdienst.