Modernisering Archiefwet

De huidige Archiefwet is verouderd en minder goed toe te passen op digitale informatie. Iemand wil bijvoorbeeld in de toekomst digitale documenten bekijken die jaren oud zijn. Dit lijkt logisch, maar wie kan bijvoorbeeld dan nog zien wat er op een floppydisk staat?

Digitale informatie bewaren

Door de digitalisering belandt digitale informatie in sneltreinvaart op verschillende systemen, die bovendien snel verouderen. Het gevaar is dat informatie hierdoor in de toekomst niet of moeilijker te raadplegen is. Het kabinet moderniseert daarom de Archiefwet zodat ook digitale informatie goed bewaard blijft. En in de toekomst gelezen kan worden.

Informatie eerder naar nationaal archief of archiefdienst

Het kabinet wil dat overheden belangrijke informatie na 10 jaar overbrengen naar het Nationaal Archief of een lokale of regionale archiefdienst. Nu is dat nog 20 jaar. Archiefdiensten hebben experts en systemen om digitale bestanden eeuwig leesbaar en bruikbaar te houden. Door de informatie na 10 jaar naar een archiefdienst te sturen, is deze beter toegankelijk voor gebruikers. Zowel online als in de studiezaal. Ook is de meeste informatie bij archiefdiensten openbaar en voor iedereen in te zien. Sommige informatie kan nog wel een bepaalde tijd afgeschermd zijn of alleen onder voorwaarden in te zien. Maar dit is alleen bij belangrijke redenen, zoals privacy of staatsveiligheid.

Wanneer gebeurt dit?

Eind 2019 kan iedereen reageren op het wetsvoorstel via de openbare internetconsultatie. Het wetsvoorstel wordt ook voorgelegd aan direct betrokken partijen. Bijvoorbeeld  koepelorganisaties van decentrale overheden VNG, IPO en UvW, de branche- en beroepsvereniging KVAN/BRAIN het Nationaal Archief en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Zij onderzoeken of de wijzigingen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

De minister stuurt het wetsvoorstel in de tweede helft van 2020 naar de Raad van State voor advies. Vervolgens dient hij het wetsvoorstel voor behandeling in bij het parlement.

Openbare internetconsultatie

Iedereen kon van 29 november 2019 tot en met 23 januari 2020 het concept wetsvoorstel beoordelen en erop reageren via openbare internetconsultatie Archiefwet 2021. Met vragen kunt u terecht bij het projectteam, via archiefwet@minocw.nl.

Modernisering Archiefwet: belangrijkste maatregelen