Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van OCW de uitvoerbaarheid van het voorstel van wet onderzocht bij de organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet (PDF | 135 pagina's | 2,0 MB)

Modernisering Archiefwet

Deze resultaten zullen worden gebruikt om de wet en de memorie van toelichting aan te scherpen en te verduidelijken. Ook zullen aandachtspunten uit het rapport worden meegenomen bij de implementatie van de wet.