Beslisnota bij herziening EU-richtlijn asbest

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij herziening EU-richtlijn asbest