Beschrijving huidige certificatiestelsel in het asbestwerkveld

Omdat asbest een gevaarlijke stof is, is het belangrijk dat het werken met asbest op een deskundige manier gebeurt. In Nederland is er, om dat voor bepaalde typen werkzaamheden met asbest extra te borgen, op dit moment een wettelijk verplicht stelsel van certificatie. Die certificatieplicht geldt voor alle asbestinventarisatiebedrijven en voor een deel van de (in de regelgeving vastgelegde) werkzaamheden ook voor de asbestverwijderingsbedrijven (en hun medewerkers).

Beschrijving huidige certificatiestelsel in het asbestwerkveld