Asbest

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Asbestbeleid

Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.

Gezondheidsrisico’s asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit longkanker, mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) of asbestose (stoflongen) veroorzaken.

In 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer

Elk jaar overlijden ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer. Daarom stelt de Rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is.

Asbest verboden sinds 1993

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005.

Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Zo komt het voor in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Ook kan asbest zitten in oude huishoudelijke apparaten. Bijvoorbeeld haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Regels inventarisatie en verwijdering asbest

De overheid stelt regels aan inventarisatie en verwijdering van asbest. Deze staan in:

Meer regelgeving over asbest staat op de website van Kenniscentrum InfoMil.

2024 verbod op asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en
(overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.

Landelijk Asbestvolgsysteem

Vanaf 1 maart 2017 moeten gecertificeerde bedrijven in de asbestketen verplicht gebruik maken van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Denk bijvoorbeeld aan asbestinventarisatie- en asbestsaneringsbedrijven.

Deze plicht staat in het certificatieschema asbest. Dit is een schema van de certificatie-eisen voor bedrijven die bepaalde asbestwerkzaamheden uitvoeren. Zo’n bedrijf moet namelijk gecertificeerd zijn. Het schema is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Voor wie is het Landelijk Asbestvolgsysteem

Het LAVS is voor alle bedrijven en partijen die betrokken zijn bij de verwijdering van asbest, zoals:

  • professionele opdrachtgevers;
  • laboratoria;
  • de gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven;
  • toezichthouders bij gemeenten;
  • certificerende instanties;
  • de Inspectie van SZW;
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gegevens bijhouden en uitwisselen

In het LAVS worden gegevens bijgehouden en uitgewisseld door betrokken bedrijven. Dit gebeurt vanaf het moment van identificatie tot aan het transport en de stort van asbest. De toezichthoudende partijen kunnen het LAVS raadplegen en ontvangen automatisch de verplichte meldingen.

Dankzij het systeem is het niet nodig om rapporten en informatie toe te sturen. Alle informatie staat in het LAVS. De betrokken partijen hebben alleen toegang tot informatie over hun eigen projecten. Hierdoor ontstaat snel en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie.

Als gebouweigenaren een beroep willen doen op de Subsidieregeling verwijdering asbestdaken, is het nu al verplicht dat de door hun ingeschakelde bedrijven gebruik maken van het LAVS.

Gemeenten informeren burgers en bedrijven over regelgeving asbest

Gemeenten informeren particulieren en bedrijven over asbestregelgeving. En over de verwijdering ervan. De gemeente kan ook vertellen waar het (materiaal met) asbest kan worden gestort. Dat mag op een gespecialiseerde stortplaats.

De Rijksoverheid. Voor Nederland