Ondersteuning Griekenland voor amv

Griekenland kent een hoge instroom aan vluchtelingen. Hieronder bevinden zich veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Nederland trekt 3 tot 4 miljoen euro uit om Griekenland te ondersteunen bij het opvangen en begeleiden van de amv.

Opvanghuizen voor alleenstaande minderjarigen

Nederland steunt Griekenland op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met het realiseren van 3 opvanghuizen op het Griekse vaste land en hulp bij het versterken van het Griekse voogdijprogramma voor alleenstaande minderjarigen. In deze opvanghuizen krijgen de kinderen individuele begeleiding, zorg en toegang tot onderwijs.

Deze steun past in de bredere inzet van Nederland om structurele verbeteringen te ondersteunen op het gebied van de opvang in Griekenland, het versnellen van asielprocedures en verbeteren van terugkeer. 

Kamerbrieven