Ondersteuning Griekenland voor amv

Griekenland kent een hoge instroom aan vluchtelingen. Hieronder bevinden zich veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Nederland trekt 3 tot 4 miljoen euro uit om Griekenland te ondersteunen bij het opvangen en begeleiden van de amv.

Opvanghuizen voor alleenstaande minderjarigen

Nederland steunt Griekenland op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met het realiseren van 3 opvanghuizen op het Griekse vaste land en hulp bij het versterken van het Griekse voogdijprogramma voor alleenstaande minderjarigen. In deze opvanghuizen krijgen de kinderen individuele begeleiding, zorg en toegang tot onderwijs.

Deze steun past in de bredere inzet van Nederland om structurele verbeteringen te ondersteunen op het gebied van de opvang in Griekenland, het versnellen van asielprocedures en verbeteren van terugkeer. 

Video: ondersteuning Nederland aan minderjarige alleenstaande vreemdelingen in Griekenland

In 2015 en 2016 kwamen ongekend grote groepen vluchtelingen en migranten waaronder alleenstaande, minderjarige vreemdelingen, aan in Griekenland. Voornamelijk op de Griekse eilanden.

Volgens data van het Griekse National Center for Social Solidarity zijn er in augustus 2021 bijna 3.000 geregistreerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Bijna 700 van hen zijn uitgesloten van institutionele jeugdbescherming en hebben geen toegang tot basale zorg, sociale voorzieningen.

Hoewel het aantal mensen dat jaarlijks op irreguliere wijze naar Griekenland komt sterk is afgenomen blijft het bieden van de juiste opvang en zorgen voor goede asiel en terugkeerprocedures een uitdaging voor de Griekse overheid.

Sinds 2015 ondersteunt Nederland Griekenland daarom, om de opvang structureel te verbeteren. In 2020 is Nederland samen met Griekenland een driejarig programma gestart om de opvang en de voogdij van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland te verbeteren.

Daarvoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid drie tot vier miljoen euro gereserveerd.