Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie Syrië (juli 2019)

Thematisch Ambtsbericht over de situatie in Syrië, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Syrië en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Syrische asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.