Thematisch ambtsbericht veiligheidssituatie in Jemen van juli 2019

Dit thematisch ambtsbericht beschrijft de veiligheidssituatie in Jemen voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Jemenitische asielzoekers. Het uitgangspunt voor het ambtsbericht is de terms of reference van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 9 juli 2018. Het ambtsbericht beslaat de periode van juli 2016 tot en met juni 2019.

N.B.: Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van de Rijksoverheid.