Algemeen Ambtsbericht Irak (december 2019)

Dit Algemeen Ambtsbericht beschrijft de situatie in Irak, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers. Bij het Ambtsbericht bevatten de Terms of Reference (ToR) een overzicht met aandachtspunten.

Periode Ambtsbericht: mei 2018-november 2019

Dit Ambtsbericht is een actualisering van het Algemeen Ambtsbericht over Irak van mei 2018 en gaat over de periode van mei 2018 tot en met november 2019.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.