Kort thematisch ambtsbericht over positie Bidoon in Verenigde Arabische Emiraten

Dit kort thematisch ambtsbericht beschrijft de situatie in de Verenigde Arabische Emiraten voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van Bidoon (staatlozen) die afkomstig zijn uit dat land en voor de besluitvorming over de terugkeer van Bidoon.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.