Algemeen Ambtsbericht Russische Federatie (april 2021)

In dit Algemeen Ambtsbericht wordt de situatie in de Russische Federatie beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Russische asielzoekers.

Engelse vertaling beschikbaar

Dit Algemeen Ambtsbericht is ook beschikbaar in het Engels.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in webarchief

Zoekt u een Ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het  webarchief van Rijksoverheid.nl.