Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Toelichting van de systematiek van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, uitgaande van inwerkingtreding per februari 2023.

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (PDF | 2 pagina's | 59 kB)