Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 januari 2022

Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning per 1 januari 2022