Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor voldoende asielopvang met een evenwichtigere verdeling over het land. Het wetsvoorstel 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang' zal voor behandeling worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel bestaat uit twee fasen om te komen tot voldoende opvangplekken. Allereerst een fase waarbij gemeenten een uitkering krijgen als duurzame opvangplekken mogelijk maken. Het gaat om minimaal 100 plekken in een gemeente die gedurende 5 jaar beschikbaar zijn.

Als het totale aanbod in deze fase niet voldoet aan het benodigd aantal plekken, dan gaan gemeenten de resterende plekken in provincieverband onder wettelijke taak verdelen. Gemeenten krijgen hierbij de ruimte voor oplossingen die werken in de lokale praktijk.

Het kabinet wil met verschillende uitkeringen in beide fasen gemeenten ertoe bewegen om vrijwillig plekken aan te bieden voor asielopvang. Gemeenten kunnen deze uitkeringen vrij besteden.

Met dit wetsvoorstel wordt het voor gemeenten aantrekkelijker om te investeren in opvanglocaties die voor langere tijd beschikbaar zijn. Op deze manier komt stapsgewijs extra opvangcapaciteit beschikbaar.

Het voorstel zorgt voor een betere verdeling van opvangplekken over Nederland. Het betekent niet dat er in alle gemeenten opvangplekken komen. Gemeenten maken binnen hun provincies onderling afspraken over wie wat doet. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de ene gemeente asielopvang op zich neemt en een andere gemeente statushouders huisvest.