Waar komt het geld voor de opvang van asielzoekers vandaan?

Het geld voor de opvang van asielzoekers komt uit de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) betaalt een deel van de opvang.

Budget voor opvang asielzoekers

Het budget voor de opvang van asielzoekers staat in de Rijksbegroting 2022 van het ministerie van JenV. Het gaat om opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en bij de stichting Nidos.

Het ministerie van BZ betaalt een deel van de opvang uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De kosten van het 1e jaar van opvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden mogen volgens internationale afspraken worden betaald uit dit budget. Het ministerie van JenV betaalt het overige deel van de opvang.