Mogen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland werken. De asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen als de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft. Er is geen beperking in het aantal weken dat een asielzoeker per jaar mag werken.

Tewerkstellingsvergunning

Een TWV is een document dat aantoont dat een asielzoeker mag werken. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft de TWV aan de werkgever van de asielzoeker. Dit gebeurt als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het 1e halfjaar kan een asielzoeker dus niet betaald werken. Het UWV controleert ook of de werkgever genoeg loon betaalt. Een asielzoeker heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders.

Werken als zelfstandig ondernemer met TWV

Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig ondernemer. De opdrachtgever van de asielzoeker krijgt de vergunning van het UWV. Ook in dit geval geeft het UWV pas de TWV aan de opdrachtgever als de asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

U kunt een tewerkstellingsvergunning aanvragen op de site van het UWV.

Eigen bijdrage asielzoeker

Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een eigen bijdrage. Onder meer voor de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal € 246,00 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden.

Zelf werk zoeken

Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet.

Werkzaamheden in asielzoekerscentrum (azc)

Asielzoekers kunnen ook werkzaamheden verrichten in het asielzoekerscentrum (azc). Bijvoorbeeld schoonmaken en helpen bij onderhoud van de gebouwen of de tuin. Dat kan maximaal 25 uur per week. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De asielzoeker ontvangt hiervoor een kleine vergoeding: € 0,56 tot € 1,10 per uur met een maximum van € 14 per week.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hebben zij geen verblijfsvergunning, dan is er een vrijwilligersverklaring van UWV nodig.

In dienst nemen van een vluchteling

Als werkgever vindt u meer informatie over het in dienst nemen van vluchtelingen op de website van vluchtelingenwerk.nl.