Zijn gemeenten verplicht asielzoekers met een verblijfsvergunning aan een woning te helpen?

Gemeenten moeten zorgen dat mensen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) woonruimte krijgen. Dat kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een met meer mensen gedeelde woning.

Aantal vergunninghouders

Het aantal vergunninghouders dat moet worden gehuisvest in een gemeente hangt af van het aantal inwoners. Dit is geregeld in de Huisvestingswet.