Zijn gemeenten verplicht statushouders aan een woning te helpen?

Ja, gemeenten hebben de wettelijke taak om asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen een plek te geven om te wonen. Het COA brengt mensen met een verblijfsvergunning in contact met de gemeenten. Daarna moet de gemeente zorgen voor een woning, zoals een zelfstandige (huur)woning of een gedeelde woning.

Aantal vergunninghouders per gemeente

Het aantal vergunninghouders dat een woning moet krijgen is afhankelijk van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. De rekenformule voor de precieze aantallen per gemeente staat in de Huisvestingswet.