Oekraïne kiest voor samenwerking met de Europese Unie

Energie en duurzame ontwikkeling

De Europese Unie en Oekraïne hebben afspraken gemaakt over energie (elektriciteit, aardolie en aardgas). Ook willen de landen duurzame ontwikkeling in de internationale handel bevorderen.

Energie

Oekraïne is een belangrijk doorvoerland voor de EU. Daardoor zijn goede afspraken over energie nodig. Bijvoorbeeld over de berekening van de energieprijzen. Ook hebben Oekraïne en de EU de volgende zaken verboden:

 • dubbele prijsstelling;
 • douanerechten opleggen;
 • kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer;
 • beperkingen op de doorvoer van energie;
 • ongeoorloofd toe-eigenen en onderbreken van levering van energiegoederen.

Oekraïne is lid van de Energy Community Treaty (EnCT). Oekraïne moet zich dus al houden aan EU-wetten over elektriciteit en gas.

Duurzame ontwikkeling

De doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn onder meer:

 • de naleving van arbeids- en milieuwetgeving en internationale akkoorden verbeteren;
 • de rol van handelspolitiek beschermen bij de bescherming van biodiversiteit;
 • de publieke betrokkenheid bij deze onderwerpen bevorderen.

Ook bevestigen de EU en Oekraïne nog een keer hun verplichtingen bij de arbeidsstandaarden: Dit zijn onder meer:

 • de vrijheid van vereniging;
 • collectieve onderhandelingen voeren;
 • uitbannen van dwangarbeid;
 • afschaffing van kinderarbeid;
 • uitbannen van discriminatie bij werk en beroep.

Daarnaast hebben de EU en Oekraïne afgesproken een duurzaam bosbouw- en visserijbeleid te voeren.