Krijg ik een boete voor medicijngebruik in het verkeer?

U kunt een straf krijgen als u rijdt met medicijnen waarmee dit niet mag. Bijvoorbeeld een boete, taakstraf, gevangenisstraf of een ontzegging van de rijbevoegdheid. Het Openbaar Ministerie (OM) beslist of het u vervolgt voor rijden onder invloed. Ook kan het CBR u verplichten om deel te nemen aan een cursus.

Drugs- en medicijngebruik in het verkeer

Er zijn medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • medicinale cannabis;
 • dexamfetamine (amfetamine);
 • morfine.

Als u deze medicijnen gebruikt, heeft dat gevolgen voor uw rijvaardigheid. Daarom gelden er voor deze middelen grenswaarden voor gebruik in het verkeer.

Controle op drugs- en medicijngebruik in het verkeer

De politie kan deelnemers aan het verkeer altijd controleren op het gebruik van drugs of medicijnen. Bijvoorbeeld wanneer agenten onveilig rijgedrag zien. Of uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik. Ook is het mogelijk dat de politie tijdens een verkeerscontrole controleert op het gebruik van drugs of medicijnen.

Politie neemt een test af

Bij zo’n controle neemt de politie een speekseltest af. Of een psychomotorische test. Ook is het mogelijk dat de politie kijkt naar de oog- en spraakfunctie van de bestuurder.

Bloedafname op politiebureau

Geeft de speekseltest aan dat u een stof heeft gebruikt? Dan bent u mogelijk onder invloed van die stof. U moet dan mee naar het bureau voor een bloedafname.

Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u dit melden en schrijft de politie dit op. De bloedafname gaat wel door. Er moet gekeken worden of u niet ook andere drugs of alcohol heeft gebruikt. Uit het bloedonderzoek zal blijken of u zich heeft gehouden aan de voorgeschreven dosering.

Melding bij het CBR

Als u rijdt onder invloed van drugs dan meldt de politie dat bij het CBR. De politie kan ook bij het CBR melding maken dat u rijdt met medicijnen waarmee dit niet mag. Het CBR kan u verplichten een cursus over drugs en verkeer (Educatieve Maatregel Drugs, EMD) te volgen. Of een onderzoek naar uw gebruik van medicijnen te doen.

Vervolging voor rijden onder invloed

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist of u wordt vervolgd voor rijden onder invloed. Het OM kan u de mogelijkheid bieden om een actueel doktersrecept of medicatieoverzicht in te sturen. Het doktersrecept of medicatieoverzicht moet de volgende informatie bevatten:

 • het soort medicijn,
 • de dosering,
 • de datum van het recept en
 • een stempel en/of handtekening van de arts of apotheker.

Het OM kan daarmee beoordelen of de aangetroffen stoffen in uw bloed veroorzaakt worden door gebruik van medicatie.

Voorbeelden van vervolging bestuurder

Een vervolging gebeurt bijvoorbeeld als de bestuurder:

 • geen doktersrecept of medicatieoverzicht instuurt;
 • het medicijn gebruikt in combinatie met drugs of alcohol;
 • een te hoge dosering neemt en toch gaat rijden;
 • gevaarlijk rijgedrag vertoont, dat een doktersrecept niet langer voldoende is.

In die gevallen vormt de bestuurder een risico voor de verkeersveiligheid.

Het is verstandig om contact op te nemen met uw arts of apotheker bij een vervolging voor medicijngebruik. En als u een doktersrecept of uw actuele medicatieoverzicht moet insturen.